• Informatie lidmaatschap

  Contributie

  De aanmelding geldt tot minimaal het einde van het seizoen (30 april) en het lidmaatschap wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij minimaal 1 maand van tevoren is opgezegd. Bij aanmelding na 1 januari betaalt u de helft van de jaarcontributie. Contributie dient vooraf te worden voldaan. De inning van contributie vindt plaats per automatische incasso.

  Nieuwe leden storten eenmalig € 10,- (jeugdleden) of € 12,50 in het shirtfonds en krijgen daarmee een shirt van MIA in bruikleen.
  Tennisleden betalen contributie per jaar, aan het begin van het seizoen. Trimmers en korfballeden die ook lid worden van de tennisafdeling, betalen minder tenniscontributie. Trimleden betalen per half jaar.

   

  Contributie 2022-2023      
           
  Korfbal   per seizoen betaling  
    Senioren € 300,- € 75,- per kwartaal
    A-jeugd € 220,- € 55,- per kwartaal
    B-, C-jeugd € 192,- € 48,- per kwartaal
    D-, E- en F-jeugd € 168- € 42,- per kwartaal
    Kangoeroes € 100,- € 25,- per kwartaal
    Recreanten € 100,- € 25,- per kwartaal
    Niet-spelend lid € 60,- € 15,- per kwartaal
           
  Overig        
    Tennisleden € 110,- € 110,- per jaar
    Trimleden € 80,- € 40,- per half jaar
    Tennis i.c.m. korfbal € 66,- € 16,50 per kwartaal
    Tennis i.c.m. trimmen € 86,- € 44,- per half jaar

   

  Afmelden

  • Afmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie (zie hieronder voor contact) vóór 1 mei.
  • Omzetting van het lidmaatschap gedurende het seizoen, van bijvoorbeeld spelend naar niet-spelend lid, is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een lid om medische redenen (langdurige blessure, zwangerschap) niet meer in staat is te sporten.

  Contact

  • Aanstaand of nieuw lid? Neemt u gerust contact op via ons contactformulier, afdeling Nieuwe leden;
  • Vragen over aan- en afmelden, wijzigingen en de contributie-inning? Dan kunt u ook terecht op ons contactformulier, afdeling Ledenadministratie;
  • Nog geen antwoord op uw vraag? Kijk dan even bij FAQ (Veelgestelde vragen).