• Jeugdkorfbal opleidingsbeleid

  MIA Opleidingsbeleid Jeugdkorfbal
  Leerklimaat waarin een groei-mindset centraal staat

  Bij MIA ligt onze focus op het goed opleiden van spelers binnen onze jeugdopleiding. We moedigen spelers aan om hun volledige potentieel te benutten. Een cruciaal aspect hiervoor is het creëren van een omgeving waarin leren wordt gestimuleerd.

  Groeigericht leerklimaat

  Bij MIA vragen we trainers en (groot)ouders om inzet van kinderen op trainingen en in de wedstrijden te waarderen bóven resultaten (een wedstrijd winnen of zelf scoren). Onderzoek en praktijk tonen namelijk aan dat kinderen meer zelfvertrouwen ontwikkelen wanneer we vooral hun inzet waarderen. Dit zorgt voor een groeigericht leerklimaat waarin we kinderen stimuleren om uitdagende taken aan te gaan en door te zetten, zelfs als het moeilijk wordt. Waarschijnlijk verrassend voor velen, maar het blijkt dat juist in zo’n leerklimaat, met nadruk op inzet in plaats van resultaten, een echte winnaarsmentaliteit ontstaat.

  Gelijke Kansen voor iedereen bij de jongste jeugd

  Bij MIA streven we ernaar dat de jongste jeugd (F E D) gelijke kansen krijgt om met plezier zichzelf te ontwikkelen. Door elk kind tot en met de D-jeugd gelijke kansen te bieden, kunnen zoveel mogelijk kinderen zich ontwikkelen. Dit zorgt voor een stevige basis voor meer prestatie­gericht korfbal bij oudere jeugd (A B C) en seniorenkorfbal.

  Onderzoek van universiteiten en sportbonden toont namelijk aan dat het herkennen van talent tot aan de groeispurt bijna onmogelijk is. Kinderen ontwikkelen zich grillig, jongens anders dan meisjes en het uiteindelijke niveau van een speler is niet te voorspellen tot pas ná die groeispurt. Het geboortemaand-effect kan bovendien onterecht het idee geven dat sommige kinderen een mindere of betere korfballer zijn. Door gelijke kansen te bieden, willen we kinderen die zich later ontwikkelen ook de kans geven om goede korfballers te worden.

  Meer focus op prestaties bij de oudere jeugd

  Bij MIA streven we ernaar te korfballen op hoog niveau, vooral met inpassing van onze eigen jeugd. Vanaf de C-jeugd willen we daarom prestatiegericht korfballen benadrukken. We werken daarvoor met jeugdselecties bij de C, B en A, waaruit twee teams geformeerd worden. Aan het begin van het seizoen maakt de Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) met de door hem aangestelde hoofdtrainer afspraken over selectiemomenten gedurende het seizoen. Bij de C-jeugd wordt terughoudend omge­gaan met selectiemomenten, in de B en A gaan die een steeds grotere rol spelen.

  Per leeftijdscategorie trainen selectieteams tegelijkertijd, met minimaal 1x per week een gezamenlijke training op dinsdag. Op wedstrijddagen trekken de jeugdselectieteams ook zoveel mogelijk samen op, met indien mogelijk opeenvolgende thuiswedstrijden. 

  Scouting

  MIA is in principe terughoudend met scouting van spelers. We zien scouting als middel om bij te dragen aan de ontwikkeling en het spelplezier van MIA-spelers, die op een zo’n hoog mogelijk niveau willen korfballen. Het benaderen van jeugdspelers gebeurt alleen door de hoofdtrainers of de HJO, en altijd in overleg met de HJO. MIA benadert geen jonge jeugdspelers van andere clubs vóór de groeispurt.

  Organisatie

  Het opleidingsbeleid voor jeugdkorfbal is door het bestuur opgesteld en belegd bij het Jeugd Opleiding Programma (JOP). Dit JOP staat onder leiding van het Hoofd Jeugd Opleiding (HJO). Binnen het JOP werkt de HJO samen met de Opleiding Coördinatoren (OC’ers), die voor elke sector van A t/m F zijn aangesteld. De HJO is gezamenlijk met de OC’ers en (hoofd)trainers verantwoordelijk voor de uitvoe­ring van het MIA Opleidingsbeleid Jeugdkorfbal. Verder is het HJO met de OC’ers verantwoordelijk voor de aanstelling en begeleiding van zowel de hoofdtrainers als de teamtrainers.