Beleid en uitgangspunten - ckv MIA Amersfoort

Beleid en uitgangspunten

Een veilig sportklimaat

In het beleidsplan van de vereniging hebben we als langetermijndoel opgenomen dat we tenminste een 8 willen scoren op het aspect ‘sociale veiligheid’. Onder sociale veiligheid verstaan we alle zaken die eraan bijdragen dat iedereen - lid, ouder, toeschouwer, bezoeker - zichzelf kan zijn, en met respect behandeld wordt.

We toetsen deze score tweejaarlijks in de verenigingsenquête. Zowel in 2017 als in 2019 scoorden we op dit aspect een 8,2.

We creëren een sociaal veilige vereniging in de eerste plaats door onszelf. Ongewenst gedrag accepteren we niet en daar spreken we elkaar op aan. Onder ongewenst gedrag verstaan we:

  • pesten
  • discrimineren
  • verbaal geweld
  • fysiek geweld
  • sexueel grensoverschrijdend gedrag

Om onszelf scherp te houden en te borgen dat ook echt iedereen zich veilig weet, hebben we een vertrouwenspersoon. Ieder lid of ouder kan hier terecht voor een persoonlijk gesprek over ongewenst gedrag of andere vragen of dilemma’s. Onze vertrouwenspersoon stelt zichzelf hier voor.

Bijzondere aandacht vergt het begeleiden van jeugdteams. Ruim 70 leden zetten zich hier wekelijks, vaak meerdere keren, voor in. Om ook hier de kans op (sexueel) ongewenst gedrag zoveel mogelijk te beperken, hanteren we gedragsregels en vragen we iedereen die als vrijwilliger met jeugd aan de slag gaat een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overleggen. Bij externe jeugdtrainers nemen we, indien mogelijk, contact op met de vorige vereniging.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!