Medische calamiteit - ckv MIA Amersfoort

Medische calamiteit

Medische calamiteiten

Er valt een gewonde

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een behandeling ter plaatse op dat moment voldoende is. Met behulp van ijs (in vriezer) of verbandmiddelen kan de blessure of wond op dat moment afdoende worden behandeld.

Er valt een zwaar gewonde (EHBO behandeling gewenst)

Hiervan is sprake als een behandeling ter plaatse niet meer voldoende wordt geacht. Dit zal het geval zijn bij ernstige verstuikingen, open wonden e.d. Als er begeleiders aanwezig zijn die kunnen rijden, dan vragen en controleren of zij de weg weten naar het ziekenhuis. Is er sprake van stress, dan is het wellicht gewenst dat er iemand meegaat, die plaatselijk bekend is. Is er niemand van het betreffende team die kan rijden, vraag dan een supporter of iemand van de bezoekende vereniging om te rijden.

Er valt een zeer zwaar gewonde

Bel in dat geval 112 m.d.v. dat gevraagd wordt naar de ambulance dienst. Onderzoek of er een arts op het veld aanwezig is of iemand die op enige manier weet hoe te handelen. Voorkom ongewenst medisch handelen, tenzij het levensreddend kan zijn.

Er komt een eigen speler te overlijden

Het vaststellen van overlijden dient aan daarvoor opgeleid personeel (arts) te worden overgelaten. Na vertrek van de ambulance en vermoeden van overlijden dient de wedstrijd te worden gestaakt. Alle overige wedstrijden voor die dag worden afgelast. Achttallen die uit spelen wordt aangeraden, indien bereikbaar, niet meer aan wedstrijden deel te nemen.

Er komt een bezoekende speler te overlijden.

Het vaststellen van overlijden dient aan daarvoor opgeleid personeel (arts) te worden overgelaten. Na vertrek van de ambulance en vermoeden van overlijden dient de wedstrijd te worden gestaakt. Alle overige wedstrijden voor die dag worden afgelast. Het bestuur van de bezoekende club wordt zo snel mogelijk benaderd.

Er komt een eigen toeschouwer te overlijden.

Het vaststellen van overlijden dient aan daarvoor opgeleid personeel (arts) te worden overgelaten. Na vertrek van de ambulance en vermoeden van overlijden dient de wedstrijd te worden gestaakt. Alle overige wedstrijden voor die dag worden afgelast. achttallen die uitspelen wordt aangeraden, indien bereikbaar, niet meer aan wedstrijden deel te nemen, tenzij er geen binding valt aan te tonen tussen slachtoffer en uitspelend team.

Er komt een bezoekende toeschouwer te overlijden.

Het vaststellen van overlijden dient aan daarvoor opgeleid personeel (arts) te worden overgelaten. Na vertrek van de ambulance en vermoeden van overlijden dient de wedstrijd te worden gestaakt. Alle overige wedstrijden voor die dag worden afgelast. Het bestuur van de bezoekende club wordt zo snel mogelijk benaderd. Het wordt aan dat bestuur overgelaten wat er verder met hun wedstrijden gebeurt.

Informatie

Indien er sprake is van zwaar letsel (ziekenhuis opname) of erger, dan dient de familie te worden ingelicht door een bestuurslid. Onderzoek in dat geval of er iemand is die weet hoe de familie is te bereiken. Controleer altijd of de familie adequaat is ingelicht ook al neemt iemand dat op zich. Verifieer altijd wie het is die deze taak op zich heeft genomen. Voorkom in algemene zin dat de vereniging nalatigheid kan worden verweten. Fouten kunnen voorkomen, maar stel alles in het werk om negatieve beeldvorming te vermijden. Anderzijds is ook niemand gehouden tot het onmogelijke. Alleen door een bestuurslid in overleg met de nabestaanden kan in formatie worden verstrekt betreffende het voorgevallene aan de pers.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!