Overlijden

Overlijden van (ouders van) (ere)leden

Dit protocol heeft betrekking op het handelen vanuit de vereniging bij het overlijden van een betrokkene bij de vereniging. Het heeft ten doel een basis te bieden voor snelle besluitvorming en communicatie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij het bestuur.

De beschreven situaties en acties zijn uitdrukkelijk bedoeld als richtlijn. Per situatie kan het bestuur besluiten af te wijken van de hier beschreven situatie. De wensen van familie/nabestaanden is hierbij zeer zwaarwegend.

Situaties en gevolgen

 1. Direct betrokken bij de vereniging
  Dit betreft het overlijden van spelende leden, jeugdleden, actieve vrijwilligers. Ook actief betrokken niet-spelende leden of externe trainers/coaches vallen hieronder.

  Alle wedstrijden in het weekend direct volgend op het overlijden worden afgelast. Bij een spelend lid wordt een minuut stilte in acht genomen 1) door het team in de eerstvolgende wedstrijd en 2) door Senioren 1 in de eerstvolgende thuiswedstrijd.

 2. Niet meer direct betrokken bij de vereniging
  Dit betreft het overlijden van ereleden, leden van verdienste, of oud leden die in het verleden actief zijn geweest en nog door een aanzienlijk deel van de vereniging gekend zijn.

  Senioren 1 – als vlaggenschip – neemt bij de eerstvolgende wedstrijd een minuut stilte in acht en speelt met rouwbanden.

 3. Partners van spelende leden; Ouders, broer/zus van jeugdleden
  In deze gevallen bepaalt het team van het betreffende lid zelf of men wil spelen of niet. Als ze spelen dan nemenzij een minuut stilte in acht. Senioren 1 – als vlaggenschip -  speelt met rouwbanden.

Procedure

 1. Het bericht van overlijden komt bij een van de bestuursleden binnen. Het bestuurslid informeert direct de andere bestuursleden hierover.
 2. Namens het bestuur neemt de voorzitter contact op met de vertrouwenspersoon van de vereniging, waarna deze met de familie contact opneemt. Hierbij wordt aan de familie gevraagd of zij wensen hebben aan de vereniging hoe te handelen in de situatie.
 3. Op initiatief van de voorzitter wordt een besluit genomen over de wijze van handelen. Het besluit wordt genomen door de voorzitter, de vertrouwenspersoon en minimaal één ander bestuurslid. Bij het nemen van het besluit wordt, naast de wensen van de nabestaanden meegewogen hoe de vereniging naar verwachting zal reageren.
 4. De voorzitter verstuurt namens de vereniging een condoleancekaart aan de familie waarin de vereniging haar medeleven betuigt.
 5. In geval van afgelasting van wedstrijden (zie situaties en gevolgen) informeert het bestuur het wedstrijdsecretariaat. Deze informeren het KNKV, officials en de verenigingen van de tegenverenigingen.
 6. Het bestuur draagt zorgt voor effectieve en gepaste communicatie binnen de vereniging en naar buiten.
 7. In het geval dat een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overledene wordt gehouden (zie situaties en gevolgen) draagt het bestuur zorg voor het informeren van de betrokken eigen teams. De aanvoerders/coaches informeren de scheidsrechter en tegenpartij en stemmen de concrete invulling af.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!